Προσωπικά δεδομένα

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή και μέσω τηλεφώνου και για να γίνουν οι παραγγελίες Εμπορευμάτων της Εταιρείας, θα απαιτηθεί από πλευράς σας η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Δια του παρόντος συναινείτε ρητά στη συλλογή, καταγραφή σε αρχείο και επεξεργασία από την Εταιρεία στοιχείων σας που σχετίζονται με τη συναλλακτική σχέση σας με την Εταιρεία, την εκάστοτε εξέλιξή της και το ιστορικό των συναλλαγών σας, εντός του πλαισίου του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιημένος ισχύει.
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας αυτής θα είναι η συμμόρφωση της Εταιρείας με νόμιμες υποχρεώσεις της, η καταγραφή δεδομένων, εποπτεία και εξυπηρέτηση της εν γένει συναλλακτικής σχέσης των μερών, η μέτρηση και η βελτιστοποίηση των επιπέδων εξυπηρέτησης πελατών της με ηλεκτρονικά μέσα.

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι διατηρείτε τα νόμιμα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και ιδίως το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης.

Κατά τη διενέργεια παραγγελίας θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα Εμπορεύματα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τυχόν αριθμό τηλεφώνου επιθυμείτε), η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, την ημερομηνία λήξεώς της κάρτας καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας της κάρτας σας.

Τα δεδομένα αυτά θα τα επεξεργάζεται η Εταιρεία σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Τηλ. εξυπηρέτηση 2431 077600
0
    0
    Καλάθι
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα